pomysl
strona _glowna centrum nad stawem park_kulturowy inspiracje
 
projekt1

 

Stan istniejący


Teren będący przedmiotem opracowania charakteryzuje uboga fizjonomia. Istniejące niewielkie spadki terenu nie wpływają negatywnie na możliwość kreacji przestrzeni.
Większa jego część znajduje się we władaniu gminy Inowłódz. Działki należące do osób prywatnych oraz Lasów Państwowych nie wchodzą w zakres tego opracowania.


Teren w większości nie jest należycie zagospodarowany (nie są wykorzystane jego walory przyrodnicze oraz  turystyczne; brak także spójnej koncepcji). Odnajdujemy tu znaczną ilość wolnej przestrzeni (niczym nie zagospodarowana murawa). Dominują ciągi komunikacyjne gruntowe. Stan techniczny budynków nie jest najlepszy. Z obiektów obecnie istniejących można wymienić: smażalnię ryb „Złota Rybaka” oraz ogródek letni „Turbina” (przy jazie spiętrzającym wody Gaci czerwony budynek  dawnej elektrowni wodnej, w którym obecnie nie ma już turbiny) z pseudo:  oczkiem wodnym, boiskiem do siatkówki plażowej oraz placem zabaw z huśtawkami i zjeżdżalnią.
Brak małej architektury sprzyjającej biernemu wypoczynkowi oraz urządzeń do wypoczynku aktywnego.


Zbiornik wodny zajmujący przeważającą część opracowywanego obszaru pozostawia wiele do życzenia (brak estetyki- jeżeli chodzi o użyte materiały; nienaturalny, zgeometryzowany kształt).
Odnaleźć też można teren dawnego oczka wodnego z wysepką po środku i resztkami mostku, a  w oddali na stawie widać wystające z wody resztki drewnianego mostu, który niestety popadł w ruinę i został rozebrany.
Roślinność, dość bogata gatunkowo dostarcza wielu doznań estetycznych szczególnie w okresie jesiennym.

projekt 1
projekt2
projekt 2
projekt3
projekt 3
projekt4
projekt 4
projekt 5
projekt 5
projekt6
projekt 6
projekt7
projekt 7
 

podpis