pomysl
strona _glowna centrum nad stawem
park_kulturowy
inspiracje
 
projekt koncepcyjny

Gaj olimpijski

Projekt zagospodarowania terenu wokół rzeki Gać został zainspirowany świętymi gajami starożytnej Grecji, na co decydujący wpływ miało bliskie sąsiedztwo Centralnego Ośrodka Sportu.
Droga prowadząca do COS-u została zaakcentowana poprzez zaproponowanie nawierzchni granitowej stylizowanej na bieżnię, co podkreśla sportowy charakter całości założenia. Droga gruntowa wokół zbiornika wodnego została przewidziana do adaptacji jako droga spacerowa, natomiast drogi żwirowe są głównie drogami docelowymi.


Zbiornik wodny ze względu na mało atrakcyjną formę wymagał „zmiękczenia” linii brzegowej poprzez wprowadzenie pomostów drewnianych, które obok funkcji estetycznej pełnią także funkcję rekreacyjną. Na jednym z brzegów rzeki zaproponowano amfiteatr na wodzie, za platformą umieszczono szereg fontann, które nocą zostaną podświetlone, co będzie stanowić niewątpliwie dużą atrakcję. Miejsca dla widowni zaprojektowano na zasadzie specjalnie ukształtowanych tarasów o różnicy wysokości 30 cm. Podświetlenie zbiornika reflektorami ułożonymi w formie kół olimpijskich będzie identyfikowało jednoznacznie daną przestrzeń z Centralnym Ośrodkiem Sportu. W części północnej proponuje się odtworzenie historycznego mostu na rzece Gać.
Projekt zakłada wybudowanie dwóch nowych budynków- restauracji olimpijskiej znajdującej się w bliskim sąsiedztwie zbiornika wodnego oraz pasażu handlowego zlokalizowanego bliżej ulicy. Pozostałe budynki zlokalizowane na terenie opracowania zostały zaadaptowane lub przewidziane do likwidacji (patrz projekt koncepcyjny).


Roślinność gaju olimpijskiego charakteryzuje się dość swobodnym nasadzeniem. Na uwagę zasługuje dobór gatunkowy, ponieważ zaproponowane rośliny występowały w historycznych świętych gajach starożytnej Grecji. Rabaty wzdłuż głównej drogi prowadzącej do COS-u zaprojektowano z roślin cebulowych (krokusów) co wpływa na wyjątkową dekoracyjność założenia w aspekcie wiosennym. Pod drzewami zaproponowano rabaty z roślin bylinowych w dużych jednorodnych grupach. Projekt zakłada także odtworzenie dawniej istniejącego zbiornika wodnego w południowo-wschodniej części założenia wraz z wyspą i prowadzącym do niej mostem. Wyspa powinna mieć charakter naturalny z niewielką platformą widokową.
Projekt zakłada możliwość sadzenia drzew olimpijskich przez zasłużonych sportowców jako pamiątka ich sukcesów.

 

Autorzy: Magdalena Gałat, Monika Garbala, Joanna Wojtal, Jarmina Zakova

 

aspeky nocny droga do COSu
pomosty rabata
staw nocą wyspa
zima  
   
   
   
   
 

podpis