pomysl
strona _glowna centrum nad stawem
park_kulturowy
inspiracje
 
centrum_spaly

Serdecznie witamy na stronie prezentującej projekty zagospodarowania Spały i jej najbliższej okolicy, wykonane przez studentów Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zostały one wykonane w ramach cyklu ćwiczeń z przedmiotu "Projektowanie krajobrazu" prowadzonego przez Panią dr inż. Małgorzatę Milecką.

Prace projektowe poprzedziła wizja lokalna i szereg szczegółowych analiz, których wyniki posłużyły do wypracowania kierunków zagospodarowania terenu. Staraliśmy się odnaleźć mocne i słabe strony tej miejscowości. Według nas potencjał Spały- jej walory przyrodnicze i kulturowe nie są obecnie w pełny
sposób wykorzystane. Opracowując projekty staraliśmy się pokazać nasz pomysł, a raczej wielość pomysłów na rozwój Spały, przywrócenie jej świetności, podniesienie atrakcyjności i rozwój turystyki. Projekty
prezentujemy w trzech blokach tematycznych: "Centrum Spały", "Nad Stawem" i "Spalski Park Kulturowy", fotografie zrobione podczas wizyty w Spale przedstawiamy w dziale "Inspiracje".


Pragniemy serdecznie podziękować władzom Gminy Inowłódz za zaproszenie i możliwość "projektowego wypowiedzenia się" na temat zagospodarowania tej malowniczej miejscowości. Mamy nadzieję, że nasze pomysły okażą się przydatne w planowaniu jej rozwoju i podnoszeniu walorów estetycznych.

Studenci V roku Architektury Krajobrazu KUL

Szanowni Państwo!
Studenci, których prace prezentujemy, mieli okazję poznać Spałę (w większości po raz pierwszy) podczas kilkudniowego pobytu zorganizowanego w 2006 roku, dzięki pomocy Władz Gminy Inowłódz i Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale. To co towarzyszyło temu pobytowi to przede wszystkim zachwyt nad niepowtarzalnym i trochę nieuchwytnym urokiem miejsca, ale także zdziwienie i refleksja nad zaniedbaniami, jakie można tu dostrzec i nie do końca wykorzystanym potencjałem rekreacyjnym. Problemy te wielokrotnie omawiane i dyskutowane podczas prac kameralnych autorzy projektów starli się
rozwiązać uwzględniając różne skale zjawiska - od detalu spalskiej
architektury aż po spalski krajobraz kulturowy jako całość.

Studenci w swoich pracach zapraszają w sentymentalną podróż po Spale i jej okolicach, zachęcając do bliższego poznania tego miejsca i jego losów, ufni iż taka świadomość i wiedza pozwoli na odtworzenie tego co zostało zapomniane, zagubione, zniszczone, a co kiedyś stanowiło cząstkę naszego państwa i jego dziedzictwa. Taka "wędrówka" winna skłonić wszystkich Państwa do refleksji nad tym, co często już utracone, ale także dać impuls do zobaczenia wszystkiego na dawnym miejscu, odnalezienia historii w nowej rzeczywistości, a przede wszystkim do podjęcia działań na rzecz podniesienia walorów tej malowniczej miejscowości. Zapoznanie się z pracami młodych
architektów krajobrazu winno skłonić nas wszystkich do refleksji nad tym, jak wykorzystujemy walory tego i wielu innych, podobnych miejsc,a jak widzi to młode pokolenie Polaków. Mam nadzieję, że takie spotkanie i wymiana myśli pozwolą nam wypracować jak najlepsze zasady zagospodarowania Spały.

Dr inż. Małgorzata Milecka

 

Centrum Spały
nad_stawem
Nad Stawem
park_kulturowy
Spalski Park Kulturowy
inspiracje
Inspiracje

 

LINKI

www.spala.info.pl

www.spala.pl

www.spala.cos.pl

www.kul.lublin.pl

 

 

kontakt

 

podpis