pomysl
strona _glowna centrum nad stawem
park_kulturowy
inspiracje
 
centrum1

 

Stan istniejący

Dokumentacja projektowa  obejmuje  obszar centrum miejscowości Spała.
Szereg zmian jakie zaszły w okresie powojennym w  funkcji i zagospodarowaniu  omawianego terenu miało za  cel  zatarcie  roli jaką Spała  wcześniej pełniła. Na tą dewastacje nałożyły się z  kolei zmiany w ostatnim 15 – leciu.
Kompozycja w centrum Spały w wyniku przekształceń własnościowych (sprzedaż, dzierżawa) uległa dewastacji.

Głównym celem opracowania jest przywrócenie dawnej świetności Spały, uporządkowanie stanu istniejącego, dostosowanie terenu do celów turystycznych i wypoczynkowych, zwiększenie atrakcyjności miejsca, nadanie odpowiedniego klimatu zgodnego z panującym ‘genius locci’.


Teren przy kościele
       Stan kościoła można określić jako bardzo dobry- została zachowana cała drewniana konstrukcja, detale, witraże.
Roślinność wokół kościoła jest zaniedbana, wymaga licznych zabiegów pielęgnacyjnych.
Historyczny układ kompozycyjny przed kościołem uległ zanikowi.


Teren przy fontannie
       Zachowany częściowo historyczny układ kompozycyjny. Pośrodku usytuowana fontanna (obiekt dysharmonijny).
Roślinność - zaniedbana, nie tworzy harmonijnej kompozycji


Teren funduszu wczasów pracowniczych
Na zachód od fontanny. Budynek prywatny w dobrym stanie - harmonizuje z obszarem.


Teren wokół wozowni
       Na północ od fontanny budynek tzw. wozowni jest w bardzo złym stanie - wymaga kapitalnego remontu. Teren wokół budynku nie jest zagospodarowany.

 

projekt 1
centrum2
projekt 2
centrum3
projekt 3
centrum4
projekt 4
projekt5
projekt 5
projekt6
projekt 6

 

 

 

podpis