pomysl
strona _glowna centrum nad stawem
park_kulturowy
inspiracje
 
projekt koncepcyjny

 

Opis koncepcji

Układ  oparty jest na dwóch istniejących ciągach pieszych, przy których zaprojektowano miejsca wypoczynku. Układ alejek ma kształt „esowaty” , nawiązujacy do projektu koncepcyjnego zagospodarowania centrum Spały. Jest to najbardziej reprezntacyjna część założenia.
Linia betonowego basenu została złagodzona, przez wprowadzenie drewnianych pomostów.
Po obu brzegach zbiornika wodnego na Gaci zaprojektowano szerokie trasy spacerowe.
Droga biegnąca wzdłuż zachodniego brzegu prowadzi koło przystani wodnej, przez plażę i wzdłuż granicy lasów państwowych, aż do ”esowatego” mostu na rzece.
Po drugiej stronie mostu ( na wschodnim brzegu) zaprojektowano promenadę, przy której znajdują się dwa półkoliste pomosty wychodzące w zbiornik. Brzegi całego zbiornika wodnego, jak i stawu z wyspą, złagodzono nasadzeniami z roślinności wodnej.
W południowo-wschodniej części znajduje się wyżej wspomniany staw z wyspą, do której w miejscu dawnego mostu poprowadzono nowy.Na wyspie usytuowano żeliwną altanę.
       Całość kompozycji podkreśla nocne oświetlenie rozmieszczone, zarówno wzdłuż dróg,  na pomostach, jak i reflektory oświetlające wodę.

 

Autorzy: Maja Szklarz, Jadwiga Zbrzeźna, Marek Osak

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
 

podpis