pomysl
strona _glowna centrum nad stawem
park_kulturowy
inspiracje
 
projekt koncepcyjny

 

Z sentymentu do sportu

Proponowana koncepcja powstała z uwzględnieniem: elementów historycznych tj. turbina, czy nieistniejące już dziś mosty; propozycji mieszkańców; przewidzianej dla opracowywanego terenu funkcji rekreacyjno-sportowej oraz wcześniej wykonanej koncepcji dotyczącej północnej części historycznego centrum Spały.
Celem  proponowanego projektu jest uzyskanie jednolitej, spójnej całości funkcjonalnej i kompozycyjnej razem z wyżej wymienioną częścią historyczną, a także częścią sportową (COS) zlokalizowaną na północny-wschód od opracowywanego terenu. Postawiony cel zawarty jest w proponowanym przez nasz zespół projektowy haśle przewodnim: ,,Z SENTYMENTU DO SPORTU”.
Osiągnięcie tego ma zapewnić przede wszystkim projektowany układ ścieżek, będących zarazem głównymi liniami kompozycji oraz nawiązujących do nieregularnych założeń Kronenberga.
        

 

Rozwiązania przewidują zachowanie obecnego modelu latarni oraz wprowadzenie oświetlenia w nawierzchni, którego zadaniem jest podkreślenie głównej alei prowadzącej do COS-u, głównego pomostu drewnianego, mostów ścieżek wśród drzew prowadzących dookoła zbiornika  oraz budynków istniejących na opracowywanym terenie.
Przy ciągach komunikacyjnych umieszczono również dobrane odpowiednio ławki (dokumentacja typowa).
W odpowiednich miejscach umieszczono kosze na śmieci (dokumentacja typowa).
Proponowane są dwa rodzaje nawierzchni: gruntowa (ciągi piesze 0,75m oraz 2m) ; z kostki granitowej 6x8 (główna aleja prowadząca do COS-u; drogi pieszo-jezdne dobiegające do stawu) .W celu nawiązania do dawnego myśliwskiego charakteru Spały(także do części historycznej) zostały wprowadzone „wiklinowe zwierzęta” pojawiające się wśród nasadzeń, ale także urządzenia na placu zabaw mają postać zwierząt.
Istotną rolę będą też odgrywać nasadzenia roślinne zwiększające wartość estetyczną miejsca. Planowane są uzupełniające nasadzenia drzew (główna aleja prowadząca do COS-u) i krzewów. Dopełnieniem jest wprowadzenie nasadzeń zadarniających lub rabat w postaci wstęgi przeplatającej się pomiędzy ciągami komunikacyjnymi (północ-południe). W części północno-wschodniej opracowywanego terenu planuje się zachowanie naturalnego runa charakterystycznego dla istniejącego tam lasu mieszanego natomiast w pozostałej części wprowadzenie trawników parkowych wzbogacanych szczególnie w okresie wiosennym stokrotkami (Pellis perennis). Od strony zachodniej projektowanego terenu zostały uzupełnione nasadzenia żywopłotowe (Ligustrum vulgare).

autorzy: Małgorzata Kowalska, Magdalena Lasocka, Seweryn Malawski

 

altanka na wyspie kawiarnia nad stawem
most plaża
scena staw
roślinność zadarniająca  
   
   
 
 
 
 
 
 

podpis