pomysl
strona _glowna centrum nad stawem
park_kulturowy
inspiracje
 
projekt koncepcyjny

 

W zdrowym ciele – zdrowy duch

Koncepcja zagospodarowania terenu na zbiornikiem wodnym w Spale charakteryzuje się swobodnymi liniami kompozycyjnymi. Sprawiają one, ze założenie nabiera charakteru krajobrazowego. Wyraźne jest nawiązanie do stylu Kronenberga, którego wpływy zauważamy również w historycznych planach centrum Spały czy okolic. 
Do najważniejszych, nowych  rozwiązań można zaliczyć liczne pomosty  drewniane. Jeden z nich to most rozdzielający płytszą część - basen od reszty stawu. Jego przedłużeniem będzie drewniany taras przed restauracją. Powstanie ona po zaadaptowaniu budynku nieczynnej obecnie smażalni ryb. Przeznaczenie na cele „kulinarne” zapewni całoroczne zaplecze gastronomiczne dla wypoczywających tu osób a także nowe miejsca pracy. Taras będzie wykonany,  podobnie jak pomost - z drewna, i latem  posłuży jako miejsce do biesiadowania na wolnym powietrzu. Dalej w kierunku stawu pomost oddzielać bedzie od plaży murawa "deptana", na końcu której zaprojektowano małe molo - kolejny drewniany pomost. Zabudowany teren pomiędzy ulicą Nadpiliczną a byłą smażalnią  przekształcony zostanie w rozległy trawnik (na miejscu istniejącej polany, na której odbywa się Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła). Jedynym stojącym tam budynkiem powinny być ukryte w zieleni sanitariaty. Wokół budynku smażalni zaprojektowany został funkcjonalny układ komunikacyjny. Ponadto w pobliżu wyznaczony będzie parking przeznaczony do obsługi całego założenia. Tereny znajdujące się dalej, w kierunku do obszarów leśnych – zostały przeznaczone na place zabaw i otwarte polany z miejscem na biwak, ognisko, itp. (w oznaczonych kamieniami miejscach, z pniakami do siedzenia).

Jako nawiązanie do śladów dawnego założenia zaproponowano odbudowę "amfiteatru" na wodzie. W nowym układzie widownię tworzyłyby trawiaste tarasy schodzące do wody, zaś scena byłaby drewnianą platformą (jakby "pływającą") – nieruchomą, zakotwiczoną do brzegu, ale niedostępną od strony lądu. Kolejny drewniany pomost wybudowany zostanie przy miejscu zacumowania statku. Stanowić będzie przystań dla łódek, kajaków, rowerów wodnych. Moze stać się równiez miejscem organizowania różnych imprez sportowych, rekreacyjnych, itp. Przy "Wyspie Zakochanych" zaproponowano łagodzenie linii brzegowej oraz wprowadzenie nowych nasadzeń z drzew i roślinności nadwodnej. Od młyna przez kładkę na rzece Gać poprowadzona będzie ścieżka zdrowia, której obecność dopełni główna ideę twórców niniejszego projektu, która brzmi – „W zdrowym ciele – zdrowy duch”.

Autorzy: Ewa Czerwińska, Karolina Karkuszewska, Monika Karpińska, Joanna Skrzypek

 

zima droga
kosaćce lodowisko
ognisko staw zimą
wyspa  
   
   
   
   
 

podpis