WSTĘPWyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie już po raz trzeci zorganizowała w Spale swoją doroczną konferencję naukową. Tym razem zatytułowano ją „ Prezydent RP Ignacy Mościcki w Spale” konferencja stała się istotną częścią obchodów 80-tej rocznicy objęcia przez prof. dr Ignacego Mościckiego urzędu Prezydenta RP i 60 rocznicy Jego śmierci.

Maleńka Spała, która dziś znana jest przede wszystkim dzięki Centralnemu Ośrodkowi Sportu, w okresie II Rzeczypospolitej była dla Prezydenta RP Ignacego Mościckiego drugim po Zamku Królewskim w Warszawie, miejscem pracy, wypoczynku i oficjalnych spotkań dyplomatycznych. Dzięki jego inicjatywie odrestaurowano budynki wchodzące w skład dawnej rezydencji rosyjskich carów. Głównym motywem przyjazdów do Spały było myślistwo. Tutaj zapoczątkowano tradycję obchodów dnia Św. Huberta, patrona myśliwych. W Spale narodziła się w 1927r. też tradycja Dożynek Prezydenckich. Już wtedy rozpoczęto budować, dla wygody uczestników, potężne obiekty i urządzenia sportowe, na miejscu których dzisiaj stoją budynki Ośrodka Przygotowań Olimpijskich – COS. Dzięki nim organizowano liczne zloty, zawody i manewry. Największym wydarzeniem był Jubileuszowy Zlot ZHP w Lipcu 1935r. Nie byłyby one możliwe, gdyby nie osobiste zaangażowanie i patronat Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Spała przez blisko 13 lat prezydentury była jego drugim domem. W Spale zmarła jego pierwsza żona Michalina, ze Spały wyruszył 1 września 1939r. do Warszawy, by już nigdy nie zobaczyć swojego ukochanego miejsca pobytów. Szczególną rolę Prezydenta I. Mościckiego w ukształtowaniu ówczesnej Spały opisują doniesienia poszczególnych referentów Konferencji. Podkreślano w nich jego wpływ na rozwój sportu, turystyki, walorów krajoznawczych i architektonicznych w Spale. Przy tej okazji przybliżono dorobek Leona Mikuckiego i Kazimierza Skórewicza, osób niezwykle zasłużonych dla tej miejscowości. Zaprezentowano również film Wincentego Ronisza zat. ‘Wyjść z cienia” oraz założenia dotychczas największej wystawy monograficznej poświęconej Prezydentowi I. Mościckiemu. Unikalne wyniki badań zostały przeprowadzone przez red. Andrzeja Kobalczyka, który zebrał niezwykle interesujące wspomnienia obsługi Pałacu o wydarzeniach i codziennym życiu w Spale. Wprowadzenia do Konferencji oraz konsultacji naukowej udzielił prof. dr hab. Andrzej Garlicki. Aktywnymi oraz honorowymi gośćmi Konferencji byli m.in. prof. dr hab. inż. Hanna Mościcka-Grzesiak, stryjeczna wnuczka Prezydenta RP Ignacego Mościckiego oraz mgr inż. Andrzej Mikucki, prawnuk Leona Mikuckiego, twórcy Pałacu w Spale. Organizatorzy Konferencji pragną wyrazić nadzieję, że przedstawione referaty staną się początkiem dalszych badań i studiów nad historią i współczesnością Spały.Michał Słoniewski