Michał Słoniewski – Wstęp.

Waldemar Baraniewski - Prezydencka kaplica w Spale i jej twórca Kazimierz Skórewicz.

Jerzy Chełmecki - Sportowcy u Prezydenta Mościckiego.

Andrzej Kobalczyk - Drugi Belweder od kuchni…

Małgorzata Milecka - Dziedzictwo kulturowe Prezydenta Mościckiego na rzecz podniesienia walorów krajobrazowych Spały i okolic.

Marek Janusz Piotrowski - Rzecz o Ignacym Mościckim – największa monograficzna wystawa, 1992-1993.

Michał Słoniewski - Wpływ Prezydenta Ignacego Mościckiego na rozwój turystyki w Spale.

Edward Wieczorek - Spała Leona Mikuckiego.