II OGÓLNOPOLSKI  SPŁYW  KAJAKOWY  rzeką  PILICĄ

TOMASZÓW MAZOWIECKI  2008

„Pilica Zachwyca”

 

Termin i miejsce spływu:

12-14.09.2008;  Rzeka PILICA od Tomaszowa do Domaniewic 42 km

 

Organizator spływu: Klub Sportowy AMBER w Tomaszowie Mazowieckim

Współorganizatorzy: Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim; Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim; Urząd Gminy Inowłódz; Stowarzyszenie Dolina Pilicy; Ośrodek Wypoczynkowy PRZYSTAŃ

 

Komitet Honorowy:

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – Rafał Zagozdon ; Starosta Powiatu Tomaszowskiego – Piotr Kagankiewicz;  Wójt gminy Inowłódz Cezary Krawczyk

 

Komitet Organizacyjny: Andrzej Ambroziak;  Marek Lityński, Bronisław Helman

 

Cele spływu:  Poznanie miasta i okolic Tomaszowa Mazowieckiego oraz gminy Inowłódz i doliny rzeki Pilicy. Propagowanie turystyki i sportu kajakowego. Czynny wypoczynek weekendowy.

 

Kierownictwo spływu: Marek Lityński (komandor); Andrzej Ambroziak (wicekomandor); Dorota Madejczyk; (kwatermistrz);

 

PROGRAM OSK PILICA 2008

 

Piątek (12.09.2008)

14:00-23:00 Przyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego „Przystań” w Tomaszowie Mazowieckim, zakwaterowanie i weryfikacja uczestników, omówienie warunków spływu.

 

Sobota (13.09.2008)  

8:00    Śniadanie

8:30    Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych

9:30    Start do wyścigu kajakowego o długości 2 km w Tomaszowie Mazowieckim o Puchar Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (odcinek nieobowiązkowy z fundowanymi nagrodami)

11:00  Uroczyste otwarcie spływu na terenie OSiR w Tomaszowie Mazowieckim

11:15  Start do I etapu spływu rzeką Pilicą z Tomaszowa do Inowłodza o dł. 19 km (odcinek regularnego przepływu)

15:30  Zamknięcie mety w Inowłodzu oraz posiłek na terenie przystani

16:30  Zwiedzanie romańskiego kościoła z 1086 r.

17:30  Powrót do Tomaszowa

18:30  Wręczenie nagród oraz spotkanie z władzami miasta na terenie OSiR w Tomaszowie

21:00  Wieczór integracyjny na terenie ośrodka (ognisko z gitarą turystyczną, kiełbaski etc)

 

Niedziela (14.09.2007)

8:30    Śniadanie i wyjazd do Inowłodza

9:30    Zwiedzanie bunkrów w Konewce

10:30  Start do II etapu spływu rzeką Pilicą z Inowłodza do Domaniewic (23 km).

15:30  Obiad i zakończenie imprezy.

16:00  Powrót do Tomaszowa

 

 

 

SKRÓCONY REGULAMIN ZAWODÓW

Wyścig kajakowy odbywa się na odcinku 2 km pomiędzy Przystanią OSIR w Tomaszowie Maz. z nawrotem za mostem przy Niebieskich Źródłach i metą na Przystani OSIR. Start i meta znajdują się na lądzie w miejscu wytyczonym przez organizatora. Wiszące na trasie bramki należy pokonywać zawsze z prawej strony (patrząc z kajaka) i nie wolno ich dotykać; za każde dotknięcie bramki przyznawane są punkty karne. Start pojedynczych zawodników odbywa się według kolejności zgłoszeń na liście startowej i jest wywoływany przez sędziego zawodów. Zawodnicy płyną na takich kajakach, jakie posiadają.  Klasyfikowane są osady: K1 kobiet i mężczyzn, K2 kobiet i mężczyzn oraz K2 mikst.

Każdy z uczestników wyścigu otrzymuje dyplom uczestnictwa, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii puchary oraz nagrody rzeczowe.

 

Warunki uczestnictwa:

Ukończone 18 lat życia. Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność, a wyrazem przyjęcia tego warunku jest własnoręczny podpis na karcie zgłoszenia. Wszyscy uczestnicy płyną w nałożonych kamizelkach asekuracyjnych. Dowód opłacenia wpisowego jest warunkiem dopuszczenia do udziału w spływie. Uczestnicy spływu będą zakwaterowani na terenie Ośrodka Wypoczynkowego PRZYSTAŃ. Pokoje i domki wieloosobowe z łazienkami. Oczywiście jest możliwość rozbicia namiotów.

 

Wysokość opłat wpisowych:

 

Opłata wpisowa dla wszystkich uczestników ( 2 dni )                                                                 40,-

Miejsce w kajaku organizatora z wiosłem i kamizelką (2 dni)                                                    20,-

(liczba kajaków do wypożyczenia jest ograniczona)

Noclegi ze śniadaniem  dla uczestników przyjezdnych (2 dni)                                                     60,-

                                                     

     

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

Gorące posiłki na mecie spływu w Inowłodzu i Domaniewicach

Ognisko z pieczeniem kiełbasek na terenie Przystani w Tomaszowie

Przewóz osób i sprzętu na trasy etapów spływowych.

Zabezpieczenie ratownicze trasy spływu i rejonu zawodów.

Nagrody i dyplomy dla uczestników zawodów.

Bezpłatny wstęp do muzeów.

Opis regionu i trasy spływu.

Pamiątki spływowe.

Wklejki do książeczki TOK PTTK/PZK.

Ubezpieczenie od NNW.

                                                                                                                                                                        

 

Termin zgłoszeń:  10.09.2008

 

Wpłaty należy dokonać na konto: Klub Sportowy „AMBER” Tomaszów Mazowiecki

Bank Millennium S. A.  43 1160 2202 0000 0001 0538 0345

 

 

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty proszę przesłać na e-mail:  amberlex@op.pl

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Andrzej Ambroziak 0-602 32-10-35 ; e-mail:amberlex@op.pl

 

Postanowienia końcowe:

Dojazd i odjazd z Tomaszowa odbywa się na koszt własny uczestników. W przypadku nie przybycia na spływ wpisowe nie podlega zwrotowi. W przypadku odwołania przyjazdu po 10.09.2007 zwrocie ulega połowa wpłaconej kwoty. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia trasy spływu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.