Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie ponownie wspólnie podjęli się organizacji II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków- osiągnięcia i sukcesy”. Konferencja odbyła się w Spale w terminie 22-23.09.2014 r.

Konferencja objęta została patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 25-lecie Wolności. Patronat objęli również: Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Starosta Tomaszowski. Patroni udzielili również wsparcia merytorycznego i finansowego. Konferencja była także realizacją zadania publicznego pod tytułem „Prezentacja i popularyzacja historii Spały jako istotnego czynnika lokalnego i regionalnego dorobku kultury” finansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Celem konferencji było podjęcie dyskusji przez interdyscyplinarne grono naukowców nad problemami tożsamości narodowej, regionalnej i lokalnej, ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego, znaczenia polskiej kultury, sportu i turystyki.

Otwarcia konferencji dokonali dr hab. prof. SGTiR Jolana Żyśko- rektor SGTiR i prof. dr hab. Andrzej Borowy- prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego. Obradom przewodniczyła dr hab. prof. UP Małgorzata Milecka. W spotkaniu wygłoszono ponad 50 referatów naukowych, a prelegentami oraz uczestnikami konferencji byli wybitni przedstawiciele środowisk naukowych z Polski (UP w Lublinie, SGTiR w Warszawie, SGGW w Warszawie, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Gdański, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Łódzki, AWF w Warszawie) a także goście z Ukrainy, Rosji oraz Białorusi.
Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby program obrad zainteresował każdego, komu na sercu leży promocja kraju, jego szczególnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. To założenie przyświecało całym obradom, pogrupowanym w kilka paneli oraz wydarzeniom towarzyszącym.
Podczas otwarcia konferencji wystąpili z referatami Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, Sekretarz Województwa Łódzkiego Jakub Mielczarek, Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków Wojciech Szygendowski. Odczytano również życzenia owocnych obrad od Prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego.
W sesji inauguracyjnej swoje referaty wygłosili:
- Ewa Łużyniecka (prof. dr hab. inż. arch.) – Tożsamość regionalna w polskich badaniach architektury sakralnej po II wojnie światowej
- Olga Mikołajewna Popko (doc. dr) – Odrodzenie zamku Mirskiego (Białoruś) a turystyczny potencjał regionu
- Leszek Kajzer (prof. dr hab.) Klasztory w krajobrazie kulturowym i budowlanym polskiego średniowiecza
- Tadeusz Kęsik (prof. dr hab.) Uroda polskich pól
- Aleksander Ronikier (prof. dr hab.) Zdrowotne aspekty turystyki i rekreacji
- Robert Kunkel (dr hab. inż. arch., prof. PW) – Opactwo cystersów w Sulejowie- Pomnik Historii. Referat ten był wprowadzeniem do sesji terenowej, w której uczestnicy konferencji odwiedzili: Rezerwat Niebieskie Źródła, Skansen Rzeki Pilicy, obejrzeli Zalew Sulejowski, a na zakończenie wysłuchali koncertu „Muzyka organowa renesansu i baroku” w Opactwie cystersów w Sulejowie.

Drugi dzień konferencji odbył się w III panelach: TOŻSAMOŚĆ I OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZO KULTUROWEGO, ZNACZENIE POLSKIEJ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W KRAJU I ZA GRANICĄ oraz PANEL ZAGRANICZNY.
Obradom towarzyszyła wystawa „SPAŁA- HISTORIA I PERSPEKTYWA”:
- 500-lecie Spały
- projekt rekonstrukcji pałacu i parku prezydenckiego w Spale

Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków- osiągnięcia i sukcesy”